Het Hooge Heide-gevoel

Verrassingen in het stuifzand


Zelden hoor je iemand zeggen: “We gaan een dagje naar de Hooge Heide.” Zegt iemand: “We gaan vandaag wandelen in de Drunense Duinen,” dan kun je je daar wel iets bij voorstellen. Maar wat moet je met de Hooge Heide? Je bent al een eindje op weg als je weet om welk gebied het gaat. De Hooge Heide ligt grofweg tussen Rosmalen en Nuland, met in het noorden de spoorweg ’s-Hertogenbosch-Nijmegen; in het zuiden ligt de grens bij de Loofaert en Kaathoven. Hier en daar worden die grenzen een beetje overschreden. Het is niet zo’n duidelijk afgebakend gebied als andere natuurgebieden. De Hooge Heide bestaat uit verschillende terreinen, elk met zijn eigen aard. De samenhang zit hem vooral in de oorsprong. Het gebied heeft wel duidelijke gemeenschappelijke geschiedenis.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!