Cello

locatie De Binckhorst


Welkom bij Cello, locatie De Binckhorst

De Binckhorst is een onderdeel van Cello; een organisatie die ondersteuning biedt aan mensen met een (verstandelijke) beperking. Zij krijgen al naar gelang hun vragen en behoeften ondersteuning bij wonen, werken, vrijetijdsbesteding of het volgen van een cursus.

Cello bekijkt eerst wat een cliënt zelf kan. Daarnaast wordt ook gekeken naar wat het netwerk rondom de cliënt kan betekenen. Het doel is dat de mensen die wonen en werken op De Binckhorst gewoon als andere mensen hun leven kunnen leiden.

Een woonwijk met de natuur heel dichtbij

De Binckhorst wil een woonwijk zijn waar ook andere mensen zich uitgenodigd voelen: om een speurtocht of wandeling te maken, naar de kinderboerderij of manege te gaan of om een kop koffie te gaan drinken in De Boulevard. De verrassing zit hem in het gebied naast de bebouwing: een gebied met bos, heide, stuifzand en een vijver. Voor cliënten en medewerkers is dit gebied van onschatbare waarde om de natuur te beleven: te wandelen, ruiken, horen en zien. Iedereen doet dat op zijn eigen manier: de ene cliënt gebruikt die omliggende natuur als snoezelplek om te beleven. De andere heeft de natuur nodig om tot rust te komen na intensieve momenten.

Zichtbaar en ontmoeten

De levendigheid die door een groter aantal wandelaars op en rondom het terrein ontstaat is van grote waarde voor de cliënten en past in de visie van Cello: meer zichtbaar zijn, meer ontmoetingsmomenten creëren met andere mensen.

Cello

De Ring 14, 5261 LM  Vught

T (088) 345 10 16

I: www.cello-zorg.nl

www.viventmariaoord.nl

foto Henk Vennix ©

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!